Công bố thông tin thành viên Hội đồng quản trị Đỗ Văn Giang. Nhấn vào đây để xem chi tiết.