Công bố thông tin về việc bổ nhiệm ông Đỗ Văn Giang giữ chức Phó Tổng Giám Đốc công ty. Nhấn vào đây để xem chi tiết.