Tờ trình về dự án 78 Tôn Thất Thuyết. Nhấn vào đây để xem chi tiết.