Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN

Tên giao dịch: SAIGON BEER TRANSPORTATION JOINT STOCK COMPANY

Tên gọi tắt: SABETRANJSC

Trụ sở:
Địa chỉ: Tầng 8, số 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng làm việc:
Địa chỉ: Tầng 8, số 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08)3914.0780
Fax : (08)3914.0430

Hình thức hoạt động:
Công ty cổ phần Vận tải và Giao nhận bia Sài Gòn (sau đây gọi tắt là Công ty) được thành lập dưới hình thức chuyển từ Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần,được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Công ty có tư cách pháp nhân, có tài khoản và có con dấu riêng, hoạt động theo Điều lệ của Công ty và các quy định của Pháp luật.

Ngành nghề kinh doanh:
Kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách bằng ô tô, sản xuất, mua bán vật tư, phụ tùng, thiết bị vận tải (không gia công cơ khí tại trụ sở). Mua bán rượu bia, nước giải khát (không kinh doanh dịch vụ ăn uống). Sữa chữa phương tiện vận tải đường bộ. Cho thuê kho bãi, nhà xưởng, văn phòng. Dịch vụ vệ sinh công nghiệp. Kinh doanh bất động sản. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan.