Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn
Trụ sở: Tầng 8, Số 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028)3914.0780
Fax: (028)3914.0430