Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn
Trụ sở: 78 Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
Văn phòng làm việc: Tầng 8, Số 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028)3914.0780
Fax: (028)3914.0430